MOI DRODZY – PARAFIANIE, GOŚCIE I SYMPATYCY NASZEJ PARAFII

Przeżywamy kolejną pamiątka Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa, wydarzeń, które odmieniły na zawsze losy świata i człowieka. Przeżywamy je pośród niepokojów związanych z sytuacją świata i naszej Ojczyzny. Ale właśnie z wydarzeń Triduum Paschalnego płynie nasza nadzieja i pokój w patrzeniu w przyszłość, bo Chrystus jest naszą Paschą, w Nim wszystko jest możliwe. To On, który zmartwychwstał i żyje rozprasza mroki lęku i smutku. Niepokojonym przez liczne zagrożenia, pokusy zniechęcenia ofiarowuje swoją obecność i bliskość.

Radując się Zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, w imieniu Kapłanów i Sióstr Zakonnych naszej Parafii życzę wszystkim, by radość wielkanocnego poranka opromieniała nadzieją waszą codzienność. Niech wypełnia serce pokojem i ufnością oraz będzie źródłem duchowej mocy. Zaś osobise spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem zaowocuje świadectwem, że Chrystus nas wyzwala, gdyż odnosi zwycięstwo nad złem wydając za nas siebie samego.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych