Proboszcz parafii

ks. kan. dr Piotr Walkiewicz

Wikariusz
ks. mgr Piotr Popiel

Wikariusz

ks. mgr Piotr Stępień

Wikariusz
ks. dr Marcin Dąbrowski

Rezydent
ks. Jerzy Nadkański

święcenia kapłańskie: 04.06.1977r.
pracuje w Zwoleniu od 1987r.