XI ŚWIĄTECZNY KONKURS KOLĘD – 2021

PARAFIA PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ZWOLENIU

JURY: KS. PIOTR STĘPIEŃ, S. KAROLINA, ANNA TRZASKOWSKA

WYNIKI KONKURSU 2021/2022:

KATEGORIA ZESPOŁY.

PRZEDSZKOLAKI:

Miejsce I:

 • Grupa „TYGRYSKI” pięciolatki – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu utwór: „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.

Miejsce II  ex aequo:

 • Oddział dwu-trzylatków – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paciorkowej Woli. Utwór: „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.
 • Grupa „SŁONECZKA” trzylatki – Publiczne Przedszkole w Zwoleniu.

Utwór: „Lulajże Jezuniu”.

 Miejsce III  ex aequo:

 • Grupa „MISIE” czterolatki – Publiczne Przedszkole w Zwoleniu.

Utwór: „Zostań Jezu mym braciszkiem”.

 • Oddział cztero-pięciolatków – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paciorkowej Woli. Utwór: „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.

UCZNIAKI:

Miejsce I:

 • Schola dziecięca przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

Utwór: „Dziś w stajence”.

Miejsce II ex aequo:

 • Klasa 0 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paciorkowej Woli

Utwór: „Taniec na cześć Pana”.

 • Zespół Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Sycynie SYCYNIACZKI (8-10 lat).

Utwór: „Cicho płacz”.

Miejsce III ex aequo:

 • DZIECIĘCA GRUPA RYTMICZNO FOLKLORYSTYCZNA – Domu Kultury w Zwoleniu – Helena Baranowska (lat 9) i Julia Nela Pawlak (lat 5). Utwór: „Przylecieli aniołkowie”.
 • Grupa rytmiczno muzyczna ROZŚPIEWANE SKRZATY (5-12 lat).

Utwór: „Była noc”.

INSTRUMENTALIŚCI:

Miejsce I:

 • Milena Guz i Mateusz Woźniak – DĘTY DUET. Utwór: „Wśród nocnej ciszy”.

MŁODZIAKI:

Miejsce I:

 • Schola młodzieżowa przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

Utwór: „Gloria”.

STARSZAKI:

Miejsce I:

 • Grupa Modlitwy o. Pio przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu.

Utwór: „Józefie stajenki nie szukaj”.

 KATEGORIA SOLIŚCI

PRZEDSZKOLAKI:

Miejsce I:

 • Olaf Majewski – przedszkolak. Utwór: „Od serca do ucha”.

UCZNIAKI:

Miejsce I ex aequo:

 • Martyna Sękowska lat 8. Utwór: „Świeć gwiazdeczko”.
 • Aleksandra Gleguła lat 9. Utwór: „Lulajże Jezuniu”.

Miejsce II  ex aequo:

 • Julia Makuch lat 10 – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paciorkowej Woli. Utwór: „Kołysanka”.
 • Maja Kaczmarzyk lat 10. Utwór: „Gdy się Chrystus rodzi”.
 • Jakub Domagała lat 10 – Bibliotek w Sycynie. Utwór: „Zasypia dzień”

Miejsce III  ex aequo:

 • Marta Stępień lat 8. Utwór: „ Przybieżeli do Betlejem pasterze”.
 • Hanna Gołębiowska lat 14. Utwór: „Kolęda dla nieobecnych”.

STARSZAKI:

Miejsce I:

 • Joanna Tęcza. Utwór: „Hej hej lelija Panna Maryja!

KATEGORIA POLUBIENIA INTERNETOWE

Na godzinę 24.00 – 8/9 Stycznia 2022 r.

Miejsce I z ilością 858 like’ów:  Grupa MISIE czterolatki Publiczne Przedszkole w Zwoleniu

Miejsce II z ilością 789 like’ów: Grupa TYGRYSKI pięciolatki Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Jagiełły w Zwoleniu

Miejsce III z ilością 528 like’ów: Oddział cztero-pięciolatków Publiczna Szkoła Podstawowa w Paciorkowej Woli

 

SERDECZNE GRATULACJE I UZNANIE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I PRZYGOTOWUJĄCYCH!

NAGRODY DO ODBIORU W ZAKRYSTII DO KOŃCA STYCZNIA BR!!!

 

 

Regulamin

CELE

– promocja Polskich kolęd, pastorałek i piosenek Bożonarodzeniowych

– popularyzowanie kolęd i pastorałek z repertuaru polskiej tradycji religijnej

– zwiększanie zainteresowania śpiewem, rozwój umiejętności wokalnych

– umuzykalnienie i wyzwalanie radości ze wspólnego śpiewu,

– uaktywnienie w zakresie edukacji muzycznej,

– promocja osób i grup chcących wspólnie śpiewać kolędy

UCZESTNICY

Zapraszamy do udziału w Konkursie dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, czerpiących radość ze śpiewania do podzielenia się z nami swoimi umiejętnościami wokalnymi. Nadsyłając nam swoją ulubioną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną należy podać imię i nazwisko oraz wiek.

Nasi Artyści-wokaliści występować będą w kategoriach grupa/ osoba prywatna jako:

– Przedszkolaki

– Uczniaki (szkoła podstawowa)

– Młodziaki (szkoła średnia)

– Starszaki (studenci, dorośli i seniorzy)

– Rodzina

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

*Każdy uczestnik prezentuje 1 dowolny utwór (kolęda, pastorałka, piosenka świąteczna).

*Prezentacje nagranych piosenek audio-video w formacie mp4 (np. telefonem komórkowym) należy wysłać ze strony https://wetransfer.com na adres mail:naszarodzina@parafiazwolen.pl lub dostarczyć do zakrystii kościoła na wybranym nośniku (pendrive, płyta DVD) do dnia 30.12.2021 r. wraz z informacją o wykonawcy (imię i nazwisko, kategoria wiekowa, tytuł utworu, telefon kontaktowy)

OCENA I NAGRODY

Ocena nadesłanych piosenek dokonana będzie na dwóch oddzielnych szczeblach. Utwór będzie umieszczony na Facebook-u parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, gdzie każdy może wstawić polubienie (like) oraz napisać komentarz na wybrany utwór. Drugiej oceny dokona profesjonalne Jury powołane przez Organizatora. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

– muzykalność i walory głosowe

– dostosowanie do możliwości wokalnych

– ogólny wyraz artystyczny

Jury nagrodzi również 3 wykonania z największą liczba polubień i komentarzy – wszyscy wykonawcy wraz z Laureatami otrzymają dyplomy i nagrody które będą do odebrania

w zakrystii do końca stycznia 2021 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 09.01.2022. r. przez zamieszczenie na stronie internetowej Parafii imiennej listy laureatów.

UWAGI KOŃCOWE

– Zgłaszając udział w Konkursie uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz wizerunku utrwalonego na nagraniu audio-video (zgodnie z klauzulą RODO).

ORGANIZATOR

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 30

26-700 Zwoleń

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika konkursu na przetwarzanie danych.
Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu.

KATEGORIE TWOICH PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH
Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,

b) kategoria wiekowa,
c) adres e-mail

d) telefon kontaktowy

ODBIORCY DANYCH
Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

OKRES, PRZEZ KTÓRY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

INFORMACJE O TWOICH PRAWACH
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
a)sprostowania danych,
b)usunięcia danych,
c)ograniczenia przetwarzania danych,
d)przenoszenia danych,
e)wniesienia sprzeciwu,
f)cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

INFORMACJE O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu (ul. Kard. S. Wyszyńskiego 30). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu ,,MOJA KOLĘDA 2021/22”

Należy wypełnić, podpisać własnoręcznie, zrobić zdjęcie i dołączyć do maila albo dostarczyć do zakrystii osobiście.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz zarejestrowanego w formie obrazu i dźwięku nagrania audio i wideo występu

1.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku (podczas eliminacji konkursu), utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez parafię pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

(ul. Kard. S. Wyszyńskiego 30) na potrzeby konkursu.
2.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
3.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju formy elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
4.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie
(w tym na stronie www.parafiazwolen.pl oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

OŚWIADCZENIE DO DRUKU – pobierz