MODLITWA PRZED SŁUŻENIEM

Oto za chwilę przystapię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystepuję służby,
chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na oltarz,
a serce moje oddanne tylko Tobie.
Amen

MODLITWA PO SŁUŻENIU

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby,
spraw abym uświęcony uczestnictwem
w Twych Tajemnicach przez dzień dzisiejszy
i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen