dz. 423/20                                                                                                                                                                                                                                                                                          Radom, 29 maja 2020 r.

 

Dekret odwołania dyspensy

„Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła (Ecclesia de Eucharistia, 1) – uczył nas Św. Jan Paweł II. Ofiara eucharystyczna jest bowiem „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (LG,11). Tak brzmi niezmienne nauczanie Kościoła.

Uwzględniając aktualne decyzje władz państwowych, stosownie do wskazań Przewodniczącego Konferencji Episkopatu zawartych w Komunikacie z dnia 27 maja 2020 roku – odwołuję dyspensę dotyczącą zwolnienia z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej.

Udział w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej jest wyrazem naszej wdzięczności wobec Jezusa Chrystusa za całe dzieło zbawienia świata. Jest także wyznaniem naszej wiary i wierności Chrystusowi.

Drodzy Siostry i Bracia! Do uroczystości Trójcy Świętej, do 7 czerwca trwa okres wielkanocnej spowiedzi i Komunii Świętej. Zapraszam do tego ważnego wyznania wiary i wierności Chrystusowi przez wypełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej.

Drodzy Rodzice! Pomóżmy dzieciom i młodzieży w wypełnieniu obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej. Wsłuchajmy się w informacje podawane przez naszych Duszpasterzy dotyczące obecności kapłanów w konfesjonale.

W tym czasie doświadczenia prawdy mówiącej o tym, że człowiek nie jest wszechmocny – konieczne jest nasze pogłębienie wiary i kontaktu z Chrystusem, który żyje i czeka na każdego z nas.

Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim na drodze wyznawania wiary i realizowania odnowy duchowej.

 

X Henryk Tomasik

Biskup Radomski

&

Jak zapewne wiemy od 30 V 2020 roku nie obowiązują limity osób przebywających jednocześnie w kościele i zostaje odwołana dyspensa dotyczącą zwolnienia z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej.

W kościołach obowiązuje nadal zasłanianie ust i nosa lub odległości między osobami 2 m.

 

ZAPRASZAMY WAS ZATEM KOCHANI PARAFIANIE

RODZICE, MŁODZIEŻ I DZIECI

NA MSZE ŚWIĘTĄ DO KOŚCIOŁA!!!

 

Przypominamy. Adoracja Najświętszego sakramentu całodzienna w godzinach 07.30 do 17.30.

Każdego dnia dodatkowo kapłani spowiadają i udzielają komunii św. w godz. 9.00-11.00 i 15.00-17.00.

 

&

Osobom chorym przypominamy, że korzystając z dyspensy od obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Św. w kościele, w miarę możliwości winni uczestniczyć we Mszy Świętej za pośrednictwem Mediów pobożnie tzn. na wzór zachowania w kościele.

Z naszego kościoła transmisja pozostanie jedynie na  TV GIGA kanał 322

&

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W INTERNECIE:
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
Zwoleń – 29 III – 02 IV 2020
Prowadził ks. Dr Grzegorz Zieliński

Drodzy Parafianie! Kochani Młodzi Przyjaciele, Szanowni Rodzice!

Pozdrawiam Was Wszystkich w czasie trudnego czasu epidemii, która dotyka Polskę i Świat chorobą, śmiercią i strachem i chciałaby pokonać naszą wiarę i nadzieję. Znając i stosując pewne środki można dużo zrobić, żeby nie zachorować, np. skuteczną obroną przez wirusem jest siedzenie w domu. Ale nawet pomimo tego, że nie chorujemy mogą przychodzić czarne myśli i smutki, które zniechęcają i zabierają radość życia z Panem Bogiem. Rekolekcje, które potrwają od niedzieli do środy będą dla nas okazją dostrzeżenia Miłości, Prawdy i Radości jaką przynosi nam Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. On cierpiał za grzechy ludzi i to cierpiał bardzo, zginął na krzyżu straszną śmiercią przez uduszenie, ale uczynił to z miłości do nas, aby nam przebaczyć grzechy i dać nam nadzieję życia. A to że, Bóg nas kocha ponad wszystko potwierdził wtedy gdy Zmartwychwstając zwyciężył śmierć, grzech i szatana.

Proszę Was, abyście zrobili wszystko, by wziąć udział w tych Rekolekcjach. Odbędą się one przez Inter net: www.parafiazwolen.pl lub Facebooka: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń. Plan Rekolekcji jest poniżej. Nauki będą także do pobrania i odsłuchania w innym czasie niż wyznaczony. Do spowiedzi świętej możemy przychodzić już po wysłuchaniu nauk i przemyśleniu tematów podanych przez Rekolekcjonistę księdza Grzegorza Zielińskiego z Radomia.  Do kościoła przychodzimy nie razem, na jedną godzinę tylko przez cały czas wyznaczony nawet do 7 VI br., bo wtedy kończy się Okres Wielkanocny.

Żeby dobrze przeżyć czas spotkania z Bogiem, który jest naszym najlepszym Ojcem potrzebna jest modlitwa. Proszę Was pomódlcie się codziennie za wszystkich chorych, za zmarłych i o ustanie jak najszybsze epidemii i za nasze rekolekcje, aby w nas wszystkich wzrosła wiara i miłość do siebie i do Pana Jezusa. Modlę się za Was na Mszy Świętej i na Różańcu każdego dnia. Sercem kapłańskim jestem z wami Wszystkimi.

Ks. proboszcz Bernard Kasprzycki

PONIŻEJ NAUKI REKOLEKCYJNE DO PONOWNEGO ODSŁUCHANIA!

WARTO!!!

 

 

KAZANIA REKOLEKCYJNE W FORMIE AUDIO-VIDEO

DLA DZIECI KL. 0 – III

KAZANIE NR 1 Z DNIA 29.03.2020 r.

Najmłodszy uczestniku Rekolekcji to specjalnie dla Ciebie 🙂

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Sobota, 28 marca 2020

KAZANIE NR 2 Z DNIA 30.03.2020 r.

KAZANIE NR 3 Z DNIA 31.03.2020 r.

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. 0 – III

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. 0 – III

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

KAZANIE NR 4 Z DNIA 01.04.2020 r.

Nauka Rekolekcyjna dla kl 0 – III

Nauka Rekolekcyjna dla kl 0 – III 01 kwietnia

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Wtorek, 31 marca 2020

 

DLA DZIECI KL. IV – VI

KAZANIE NR 1 Z DNIA 29.03.2020 r.

KAZANIE NR 2 Z DNIA 30.03.2020 r.

KAZANIE NR 3 Z DNIA 31.03.2020 r.

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. IV – VI

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. IV – VI

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

KAZANIE NR 4 Z DNIA 01.04.2020 r.

Nauka Rekolekcyjna dla kl. IV – VI

Nauka Rekolekcyjna dla kl. IV – VI 01 kwietnia

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Wtorek, 31 marca 2020

DLA MŁODZIEŻY KL. VII – VIII I SZKÓŁ ŚREDNICH

KAZANIE NR 1 Z DNIA 29.03.2020 r.

KAZANIE NR 2 Z DNIA 30.03.2020 r.

KAZANIE NR 3 Z DNIA 31.03.2020 r.

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. VII – VIII i młodzieży szkół średnich

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. VII – VIII i młodzieży szkół średnich

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

KAZANIE NR 4 Z DNIA 01.04.2020 r.

Nauka Rekolekcyjna dla kl. VII – VIII i szkół średnich

Nauka Rekolekcyjna dla kl. VII – VIII i szkół średnich 01 kwietnia

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Wtorek, 31 marca 2020

DLA DOROSŁYCH

KAZANIE NR 1 Z DNIA 29.03.2020 r.

KAZANIE NR 2 Z DNIA 30.03.2020 r.

Nauka stanowa dla kobiet do odsłuchania

Nauka stanowa dla kobiet do odsłuchania

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

Nauka Rekolekcyjna do odsłuchania z dn. 30 marca 2020

Nauka Rekolekcyjna do odsłuchania z dn. 30 marca 2020

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

Nauka stanowa dla kobiet

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

Druga nauka Rekolekcyjna

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

KAZANIE NR 3 Z DNIA 31.03.2020 r.

Nauka stanowa dla mężczyzn z dn. 31 marca 2020

Nauka stanowa dla mężczyzn z dn. 31 marca 2020

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Środa, 1 kwietnia 2020

Nauka Rekolekcyjna z dn. 31 marca do odsłuchania

Nauka Rekolekcyjna z dn. 31 marca do odsłuchania

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Wtorek, 31 marca 2020

KAZANIE NR 4 Z DNIA 01.04.2020 r.

Nauka Rekolekcyjna z dn. 01 kwietnia 2020

Nauka Rekolekcyjna z dn. 01 kwietnia 2020

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Środa, 1 kwietnia 2020

KAZANIE NR 5 Z DNIA 02.04.2020 r.