TRIDUUM MĘKI ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA

02 IV – 13 IV 2020 r.

GODZINY TRANSMISJI NABOŻEŃSTW

WIELKI CZWARTEK – Pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa.
07.45 – Jutrznia i rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu

15.00 – Koronka do MB i schowanie Najświętszego Sakramentu

17.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ.

Po Mszy Świętej schowanie Najświętszego Sakramentu do tabernakulum – Ciemnicy.

Adoracja prowadzona 20.00-21.00.

WIELKI PIĄTEK – Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa.

07.45 – Jutrznia i rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu

15.00 – DROGA KRZYŻOWA i NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

LITURGIA SŁOWA, ADORACJA KRZYŻA I OBRZĘD KOMUNII ŚWIĘTEJ

Po ceremoniach wystawienie Pana Jezusa na ołtarzu (przy Grobie Pańskim) i śpiew Gorzkich Żali oraz adoracja do godz. 20.30.

19.30-20.30 Adoracja prowadzona

WIELKA SOBOTA

07.45 Jutrznia i rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu

 19.00 – POŚWIĘCENIE WODY I MSZA ŚWIĘTA WIGILII PASCHALNEJ

i adoracja Najświętszego Sakramentu ?

WIELKANOC – ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA

REZUREKCJA o godz. 6.30 za Parafian, następne Msze Św. o 8.30; 10.00; 11.30 – za małżonków i rodziny; 12.45 oraz 17.00.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – Msze Św. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 12.45, 17.00

Spowiedź i Komunię Wielkanocną możemy dopełnić – jak przypomina Episkopat Polski do końca Okresu Wielkanocnego tj. do 07 VI 2020 r.

Ten korzysta z dyspensy od obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Św. w kościele, kto uczestniczy we Mszy Świętej za pośrednictwem Mediów pobożnie tzn. na wzór zachowania w kościele.

WWW.parafiazwolen.pl

FACEBOOK. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń

TV GIGA kanał 322

TWÓRCZE PRZEŻYCIE WIELKIEGO TYGODNIA 2020

 

NIEDZIELA PALMOWA

 • BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PALMY: ‘Głowa’ domu kropiąc wodą święconą palmę mówi: Błogosławię cię, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawia ją na widocznym miejscu
 • Jedna osoba na głos czyta opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy z Pisma Świętego: Ewangelia św. Mateusza: 21,1-17
 • Włączamy się przez Media w uczestnictwo Mszy Świętej i przez całe Triduum Paschalne przyjmujemy Komunie duchowo (modlitwa poniżej). Pamiętamy, by po przyjęciu Komunii duchowo zachować kilka minut ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus zamieszkał w naszym sercu.

WIELKI CZWARTEK

 • Jeśli mamy obrazek Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa ustawiamy go na widocznym miejscu
 • Wspólnie jemy kolację rozpoczynając ją modlitwą. Jeżeli nie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej przez Media po wieczerzy odczytujemy ustanowienie Najświętszego Sakramentu: 1 Kor 11,17-34 i śpiewamy pieśń: Ogrodzie Oliwny
 • Wieczorem spotykamy się na modlitwie: odczytujemy z Pisma Świętego fragment Ewangelii: Mt 26,16-56, przyjmujemy Komunię duchowo i pozostajemy na medytacji potem uczestniczymy w katolickich programach TV lub Radia
 • Można też przeczytać Ewangelię św. Jana: rozdział 13 i 14

WIELKI PIĄTEK

 • W tym dniu obowiązuje post ścisły polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia, pozostałe posiłki mają zostać ograniczone co do ilości.
 • Gromadzimy się przy Krzyżu Pana Jezusa, odprawiamy Drogę Krzyżową – modlitwę przy stacjach może podawać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana, śpiewamy pieśni wielkopostne o Krzyżu Jezusa
 • Wieczorem odczytujemy opis Męki Jezusa według św. Jana: rozdział 18 i 19
 • Można odmówić Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości: 1 Kor 13,1-13 i zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

WIELKA SOBOTA

 • Śpiewamy pieśni Wielkopostne
 • Przygotowujemy kosz świąteczny, jak co roku
 • Przed kolacją odczytujemy z Pisma Świętego List św. Jakuba i dziękujemy Bogu za łaskę wiary
 • Uczestniczymy za pośrednictwem Mediów we Wigilii Paschalnej

WIELKA NIEDZIELA

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • ‘Głowa’ domu zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 • Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (1Tes5,16-18): Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
 • Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: (można pokropić pokarmy wodą święconą).
 • Składamy sobie życzenia wielkanocne. Spożywamy śniadanie.
 • Na zakończenie warto przeczytać z Pisma Świętego Ewangelię o Zmartwychwstaniu Chrystusa: J rozdz. 20 i zaśpiewać pieśń wielkanocną i dołączyć modlitwę: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Wszyscy:
 • Uczestniczymy we Mszy Świętej Wielkanocnej za pośrednictwem Mediów.

 

MODLITWA KOMUNII ŚWIĘTEJ DUCHOWEJ

Ty, Panie, stworzyłeś mnie dla siebie i moje serce tak długo będzie niespokojne, dopóki nie spocznie w Tobie. Jestem miotany wieloma problemami: burzą się we mnie myśli, niespełnione są pragnienia, brakuje mi zdrowia, nie umiem kochać i wierzyć w Ciebie tak jak trzeba, i dlatego pragnę i łaknę Ciebie, mój Panie. Nie odsyłaj mnie głodnego. Nakarm mego ducha Chlebem, który zstąpił z nieba. Kocham Ciebie Boże, bo Ty pierwszy mnie umiłowałeś! Przychodzą do Ciebie jak żebrak proszący o kromkę chleba. Panie, wejdź znów w moje życie. Rozlej łaskę tam, gdzie jest najtrudniej. Naucz mnie słuchać Ciebie i wypełniać Twoją świętą wolę.

Przyjdź, o mój Panie, a ja Cię przyjmę przyzywając miłość Matki Najświętszej i gorliwość świętych.  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

INFORMACJA

Wyniki badań naszych kapłanów na wirusa są ujemne. Czujemy się dobrze i sprawujemy Liturgię z kościoła za pośrednictwem mediów (www., facebook i TV GIGA 322). W celu potwierdzenia wyników będziemy mieli jeszcze jedno badanie.

Informacja dla wszystkich, którzy mieli kontakt z naszymi księżmi w ostatnim tygodniu. Jeżeli czujecie się Państwo zdrowo nie potrzeba zgłaszać się do Sanepidu. Zachowajmy środki ostrożności. Pozostańmy w domu.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

&

PRZEPRASZAMY

UDZIAŁ W NABOŻEŃSTWACH WYŁĄCZNIE PRZEZ MEDIA KOŚCIÓŁ NASZ Z DNIEM DZISIEJSZYM ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE CO NAJMNIEJ DO 11 IV PODOBNIE PLEBANIA I DOM SIÓSTR

KONTAKT TELEFONICZNY PLEBANIA 660898425, DOM SIÓSTR 486763775.

Dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele!

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi we Wskazaniach Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 roku oraz decyzją zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 24 marca 2020 roku – udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

wiernym Diecezji Radomskiej oraz osobom przebywającym na jej terenie. Dyspensa obowiązuje do odwołania stanu epidemii.

Wszystkich, którzy korzystają z dyspensy zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła i uczestnictwa – szczególnie rodzinnego – we Mszy Świętej transmitowanej przez radio, telewizję i internet.

Wszystkich Was, Drodzy Siostry i Bracia, proszę o modlitwę w intencji Ojczyzny i Kościoła, władz państwowych i samorządowych, a w szczególny sposób w intencji ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, pracowników laboratoriów, przychodni i aptek; w intencji salowych, wolontariuszy, pracowników szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zaangażowanych w leczenie i ochronę naszego życia i zdrowia. Proszę także o modlitwę w intencji chorych i zmarłych z powodu epidemii.

 

X Henryk Tomasik

Biskup Radomski

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W INTERNECIE:
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego
Zwoleń – 29 III – 02 IV 2020
Prowadził ks. Dr Grzegorz Zieliński

Drodzy Parafianie! Kochani Młodzi Przyjaciele, Szanowni Rodzice!

Pozdrawiam Was Wszystkich w czasie trudnego czasu epidemii, która dotyka Polskę i Świat chorobą, śmiercią i strachem i chciałaby pokonać naszą wiarę i nadzieję. Znając i stosując pewne środki można dużo zrobić, żeby nie zachorować, np. skuteczną obroną przez wirusem jest siedzenie w domu. Ale nawet pomimo tego, że nie chorujemy mogą przychodzić czarne myśli i smutki, które zniechęcają i zabierają radość życia z Panem Bogiem. Rekolekcje, które potrwają od niedzieli do środy będą dla nas okazją dostrzeżenia Miłości, Prawdy i Radości jaką przynosi nam Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa. On cierpiał za grzechy ludzi i to cierpiał bardzo, zginął na krzyżu straszną śmiercią przez uduszenie, ale uczynił to z miłości do nas, aby nam przebaczyć grzechy i dać nam nadzieję życia. A to że, Bóg nas kocha ponad wszystko potwierdził wtedy gdy Zmartwychwstając zwyciężył śmierć, grzech i szatana.

Proszę Was, abyście zrobili wszystko, by wziąć udział w tych Rekolekcjach. Odbędą się one przez Inter net: www.parafiazwolen.pl lub Facebooka: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń. Plan Rekolekcji jest poniżej. Nauki będą także do pobrania i odsłuchania w innym czasie niż wyznaczony. Do spowiedzi świętej możemy przychodzić już po wysłuchaniu nauk i przemyśleniu tematów podanych przez Rekolekcjonistę księdza Grzegorza Zielińskiego z Radomia.  Do kościoła przychodzimy nie razem, na jedną godzinę tylko przez cały czas wyznaczony nawet do 7 VI br., bo wtedy kończy się Okres Wielkanocny.

Żeby dobrze przeżyć czas spotkania z Bogiem, który jest naszym najlepszym Ojcem potrzebna jest modlitwa. Proszę Was pomódlcie się codziennie za wszystkich chorych, za zmarłych i o ustanie jak najszybsze epidemii i za nasze rekolekcje, aby w nas wszystkich wzrosła wiara i miłość do siebie i do Pana Jezusa. Modlę się za Was na Mszy Świętej i na Różańcu każdego dnia. Sercem kapłańskim jestem z wami Wszystkimi.

Ks. proboszcz Bernard Kasprzycki

PONIŻEJ NAUKI DO PONOWNEGO ODSŁUCHANIA!

WARTO!!!

 

 

KAZANIA REKOLEKCYJNE W FORMIE AUDIO-VIDEO

DLA DZIECI KL. 0 – III

KAZANIE NR 1 Z DNIA 29.03.2020 r.

Najmłodszy uczestniku Rekolekcji to specjalnie dla Ciebie 🙂

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Sobota, 28 marca 2020

KAZANIE NR 2 Z DNIA 30.03.2020 r.

KAZANIE NR 3 Z DNIA 31.03.2020 r.

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. 0 – III

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. 0 – III

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

KAZANIE NR 4 Z DNIA 01.04.2020 r.

Nauka Rekolekcyjna dla kl 0 – III

Nauka Rekolekcyjna dla kl 0 – III 01 kwietnia

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Wtorek, 31 marca 2020

 

DLA DZIECI KL. IV – VI

KAZANIE NR 1 Z DNIA 29.03.2020 r.

KAZANIE NR 2 Z DNIA 30.03.2020 r.

KAZANIE NR 3 Z DNIA 31.03.2020 r.

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. IV – VI

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. IV – VI

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

KAZANIE NR 4 Z DNIA 01.04.2020 r.

Nauka Rekolekcyjna dla kl. IV – VI

Nauka Rekolekcyjna dla kl. IV – VI 01 kwietnia

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Wtorek, 31 marca 2020

DLA MŁODZIEŻY KL. VII – VIII I SZKÓŁ ŚREDNICH

KAZANIE NR 1 Z DNIA 29.03.2020 r.

KAZANIE NR 2 Z DNIA 30.03.2020 r.

KAZANIE NR 3 Z DNIA 31.03.2020 r.

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. VII – VIII i młodzieży szkół średnich

31 marca Nauka Rekolekcyjna dla kl. VII – VIII i młodzieży szkół średnich

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

KAZANIE NR 4 Z DNIA 01.04.2020 r.

Nauka Rekolekcyjna dla kl. VII – VIII i szkół średnich

Nauka Rekolekcyjna dla kl. VII – VIII i szkół średnich 01 kwietnia

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Wtorek, 31 marca 2020

DLA DOROSŁYCH

KAZANIE NR 1 Z DNIA 29.03.2020 r.

KAZANIE NR 2 Z DNIA 30.03.2020 r.

Nauka stanowa dla kobiet do odsłuchania

Nauka stanowa dla kobiet do odsłuchania

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

Nauka Rekolekcyjna do odsłuchania z dn. 30 marca 2020

Nauka Rekolekcyjna do odsłuchania z dn. 30 marca 2020

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

Nauka stanowa dla kobiet

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

Druga nauka Rekolekcyjna

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Poniedziałek, 30 marca 2020

KAZANIE NR 3 Z DNIA 31.03.2020 r.

Nauka stanowa dla mężczyzn z dn. 31 marca 2020

Nauka stanowa dla mężczyzn z dn. 31 marca 2020

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Środa, 1 kwietnia 2020

Nauka Rekolekcyjna z dn. 31 marca do odsłuchania

Nauka Rekolekcyjna z dn. 31 marca do odsłuchania

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Wtorek, 31 marca 2020

KAZANIE NR 4 Z DNIA 01.04.2020 r.

Nauka Rekolekcyjna z dn. 01 kwietnia 2020

Nauka Rekolekcyjna z dn. 01 kwietnia 2020

Opublikowany przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Zwoleń Środa, 1 kwietnia 2020

KAZANIE NR 5 Z DNIA 02.04.2020 r.