DUSZPASTERSTWO RODZIN

Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

 

KATOLICKA PORADNIA RODZINNA

Centrum Regionalne

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH

pierwsza i ostatnia sobota miesiąca.

I Spotkanie w g. 15.00,

II Spotkanie w g. 16.00,

III Spotkanie w g. 16.45.

SPOTKANIA DLA MAŁŻEŃSTW Naturalne Planowanie Rodziny

nauka za uzgodnieniem telefonicznym – telefon – 530 709 331

 

KONFERENCJE PRZED CHRZTEM

Centrum Regionalne

SOBOTA – 18.40

Obowiązuje Rodziców i Chrzestnych dziecka!

 

DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

SANKTUARIUM W WYSOKIM KOLE, rozpoczęcie 10.00 do 14.00

II SOBOTA WIELKIEGO POSTU

II SOBOTA CZERWCA

II SOBOTA WRZEŚNIA

I SOBOTA ADWENTU

 

STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej od lat prowadzi szkolenie osób w zakresie nowoczesnych metod rozpoznawania płodności. Ich znajomość uczy szacunku dla ludzkiej płciowości i życia w zgodzie z wiarą i własnym sumieniem.

Zapraszamy szczególnie młode małżeństwa, chcące pogłębić wiedzę dotyczącą katolickiej wizji małżeństwa i rodziny, nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny, narzeczonych, chcących lepiej przygotować się do zawarcia małżeństwa oraz osoby, które chciałyby w przyszłości pracować w Parafialnym Poradnictwie Rodzinnym lub pomagać narzeczonymi w przygotowaniu do małżeństwa.

Zachęcamy wszystkich, szczególnie młodych małżonków, którzy będą mogli pogłębić swoją formację małżeńską i ugruntować naukę Kościoła dotyczącą małżeństwa i rodziny.

Spotkania odbywają się w drugą sobotę miesiąca w Kurii Diecezji Radomskiej o godz. 9.00.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Przy Kurii Diecezji Radomskiej funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Domowe Ognisko”. Jej celem jest pomoc w przezwyciężaniu kryzysów małżeńskich i odbudowanie małżeństwa zagrożonego rozbiciem. Pracujący w niej specjaliści (duszpasterz rodzin, psycholog, prawnicy, doradca życia rodzinnego, pedagog) służą pomocą w ratowaniu małżeństw przeżywających trudności. Dzięki ich pomocy w ciągu 10 lat funkcjonowania Poradni udało się uratować wiele małżeństw.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 19.00.

Dane kontaktowe Poradni: tel. 48 383 66 52, e-mail: spr@radom.opoka.org.polwww.spr.radom.opoka.org.pl.

Duszpasterze Rodzin Diecezji Radomskiej