„Twoja słabość robi miejsce na Jego moc. Wówczas, gdy jesteś słaby, nie możesz sobie ufać, nie możesz wierzyć sobie, wtedy jest szansa, byś zwrócił się ku Niemu
i na Nim zechciał się oprzeć”

ks. Tadeusz Dajczer

Ruch Rodzin Nazaretańskich założony został w Polsce w 1985r. przez ks. Tadeusza Dajczera profesora Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W ciągu kilkunastu lat rozprzestrzenił się po całym terenie Polski, a obecnie istnieje także w kilkudziesięciu krajach na wszystkich kontynentach.

Istotę duchowości Ruchu można określić słowem: ,,zamierzenie”. Zamierzenie, jak to określa to Jan Paweł II jest ,,odpowiedzią na miłość osoby, w szczególności zaś na miłość matki (…)”. Zamierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin – podobnie jak apostoł Jan -przyjmuję Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne.

Podstawowym rysem duchowności Ruchu jest budowanie swojego rodzaju wspólnoty życia z Matką Bożą. W praktyce oznacza to poddanie się działaniu Boga przez Maryję i naśladowanie Jej postawy całkowitej uległości Bożej woli, co w konsekwencji rodzi między innymi głęboką potrzebę modlitwy, ofiary, wyrzeczenia, zapomnienia o sobie, troski o innych, pokory, ubóstwa duchowego.

Na kształtowanie się charyzmatu Ruchu duży wpływ miała duchowość św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która w swojej koncepcji ,,małej drogi” kładła nacisk nie tyle na etapy w drodze do świętości ile na ubóstwo duchowe, prostotę i pokorę. Droga do świętości podejmowana w Ruchu opiera się także na duchowości św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Avila, św. M. Kolbe.

Członkowie Ruchu zwracają się w sposób szczególny ku Mszy św. , w której odnajdują źródło duchowego rozwoju i życia autentycznie chrześcijańskiego.

Ruch Rodzin Nazaretańskich pozostaje ruchem uniwersalnym.

Mimo zawartych w nazwie słów ,,Ruch Rodzin” jest w nim miejsce dla wszystkich: dla rodzin, osób samotnych, kapłanów sióstr zakonnych, młodzieży, dzieci, ludzi chorych. Jest miejscem spotkań zarówno tych, którzy Boga już ,,odnaleźli”, jak i tych, którzy dopiero Go szukają. Ważne jest pragnienie spotkania z Bogiem i jego miłosierdziem.

Członkowie Ruchu spotykają się co tydzień w małych wspólnotach parafialnych. Wspólnotami kierują kapłani lub świeccy animatorzy, ściśle współpracujący w zakresie spraw duchowych z kapłanami.Co miesiąc odbywają się także diecezjalne dni skupienia, zaś latem organizowane są rekolekcje diecezjalne. Są one czasem wielkiej łaski, wtedy też można łatwiej poznać duchowość Ruchu. Każdego roku w pierwszą sobotę po Wielkanocy w Częstochowie spotyka się Międzynarodowa Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
W Zwoleniu Ruch obecny jest od 2006r. i tworzy go kilkanaście osób. Na cotygodniowych spotkaniach rozważany jest fragment z książki ks. Dajczera ,,Rozważanie o wierze”, „Tajemnica wiary” lub z zeszytów formacyjnych Ruchu.