Sakramenty święte – co należy wiedzieć przed przyjściem do Kancelarii Parafialnej.

Sakrament chrztu świętego

 • Przyjmijcie serdeczne gratulacje Rodzice i Chrzestni. Staliście się współudziałowcami w stwórczym dziele Boga. Wraz z Wami dziękujemy za ten dar. Odtąd staje przed Wami zadanie: wychować dziecko po chrześcijańsku. Chrzestni mają pomóc w tym Rodzicom dziecka.
 • Rodzice i chrzestni przystępują do spowiedzi świętej przed chrztem. Wypada poprosić o to całą najbliższą Rodzinę. Rodzice żyjący w konkubinacie (zamieszkanie po małżeńsku bez ślubu kościelnego) czy po związku cywilnym nie mogą przyjąć Komunii Świętej. Chrzestni przyjmują Komunię Świętą w intencji dziecka.
 • Chrzestnym może być osoba ochrzczona i bierzmowana, żyjąca w pełni jedności z Kościołem. Nie mogą być Chrzestnymi: osoby żyjące w konkubinacie, młodzież niechodząca na religię, osoby niewierzące, niepraktykujące. Obowiązuje przynajmniej jeden rodzic chrzestny. Chrzestni spoza naszej Parafii muszą się wykazać właściwym zaświadczeniem z własnej Parafii. Za własną Parafię uznaje się kościół do którego chodzi się na niedzielną Msze Św. i z której przychodzi Ksiądz po Wizycie Duszpasterskiej.
 • Przy zgłaszaniu dziecka w kancelarii do Chrztu Świętego należy mieć ze sobą Akt Urodzenia dziecka. Chrzty spisujemy w ostatnim tygodniu przed chrztem (lub zgodnie z ogłoszeniem).
 • W sobotę przed niedzielą chrztu (lub zgodnie z ogłoszeniem) Rodzice i Chrzestni mają obowiązek uczestniczyć w konferencji przed chrztem o godz. 18.40. Taką konferencję można odbyć w innej Parafii – trzeba wówczas poprosić o Zaświadczenie o odbytej Konferencji chrzcielnej.
 • Podpisy w Księdze Ochrzczonych składają w dwóch egzemplarzach Rodzice i Chrzestni przy spisywaniu Aktu Chrztu (w kancelarii, po konferencji bądź w zakrystii przed chrztem). Składa się wówczas ofiarę na utrzymanie księży.
 • W czasie Chrztu dziecko jest trzymane przez Ojca. Chrzestny trzyma świecę i zapali ją od paschału we wskazanym momencie a zgasi przed modlitwą Ojcze nasz…. Chrzestna trzyma białą szatę chrzcielną.
 • Chrzty w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu są w każdą niedzielę o godz. 10.00 (wyjątkowo po ogłoszeniu o 11.30) a w czasie wakacyjnym o 11.30.
 • Fotografów i kamerzystów prosimy o nieprzeszkadzanie w liturgii przechodzeniem z miejsca na miejsce. Zdjęć nie wolno robić w czasie czytanej Ewangelii i głoszonej Homilii.

Sakrament małżeństwa

 • Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się na ok. 3 miesiące przed ślubem, by spisać Protokół Przedślubny – Zapowiedzi. Datę ślubu ustalamy wcześniej.
 • Do ślubu konkordatowego należy pobrać w Urzędzie Stanu Cywilnego narzeczonego lub narzeczonej druki do ślubu (są one ważne 6 miesięcy i ślub kościelny musi się odbyć do tego czasu). Druki te należy dostarczyć do Protokołu Przedślubnego wraz z metrykami chrztu świętego (są ważne 6 miesięcy) i Świadectwami Bezpośredniego Przygotowania (Kursu) do Małżeństwa. Obowiązuje Przygotowanie do małżeństwa tzw. warsztatowe odbyte przez narzeczonych wspólnie. Należy też mieć ze sobą dowody osobiste. Spisanie Protokołu daje podstawę do wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.
 • We właściwym czasie wcześniej należy skorzystać z Sakramentu Pokuty. Zwykle ‘pierwsza’ spowiedź przedślubna winna nastąpić w ciągu tygodnia od Zapowiedzi, ‘druga’ spowiedź przedślubna bezpośrednio przed ślubem. ’Pierwsza’ spowiedź przedślubna może być z całego życia, bądź z dłuższego okresu czasu. Na początku ‘pierwszej’ czy ‘drugiej’ spowiedzi należy poinformować spowiednika, że jest to ‘spowiedź przedślubna’. Narzeczeni mieszkający ze sobą przed ślubem przystępują tylko do jednej spowiedzi tuż przed ślubem.
 • W czasie trwania przygotowań przedślubnych – jeżeli nie obejmowało go Bezpośrednie Przygotowanie, należy odbyć trzy Spotkania z Instruktorką Rodzin w Poradnictwie Rodzinnym, które w naszej parafii znajduje się w Centrum Regionalnym i jest czynne w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca. I Spotkanie w g. 15.00, II Spotkanie w g. 16.00, III Spotkanie w g. 16.45. Telefon do Instruktorki – 694 334 314.
 • W ostatnim tygodniu przed Ślubem (poniedziałek – czwartek) należy zgłosić się we dwoje do kancelarii parafialnej celem spisania Aktu Ślubu. Należy wówczas podać dane o świadkach (NN., rok urodzenia, adresy) i przedłożyć dokumenty o wygłoszonych zapowiedziach i o odbytym przygotowaniu przedślubnym. Wtedy regulujemy finansową stronę ślubu. Zaangażowanie znajomych księży, organistów czy przyjaciół w oprawę ślubu nie zwalnia od opłat dla księży, sióstr zakrystianki czy organistki pracujących w Parafii.
 • Na ok. 10 min. przed ślubem należy do zakrystii dostarczyć obrączki, kartki ze spowiedzi i uzupełnić brakujące podpisy świadków w Akcie Ślubu.
 • Fotografowie i kamerzyści muszą posiadać aktualne Zezwolenie kurialne na wykonywanie posługi fotografa bądź kamerzysty podczas liturgii. W czasie kazania kamerzysta może pracować z jednego miejsca, bez przechodzenia, zdjęć w czasie kazania nie wykonujemy.
 • Nie zapominamy, że Ślub kościelny jest aktem religijnym. W czasie narzeczeństwa w miarę możliwości razem należy uczęszczać na Nabożeństwa i modlić się w intencji uproszenia sobie błogosławieństwa Bożego na życie małżeńskie.
 • Zachęcamy rodziny narzeczonych, by solidarnie przyjęły sakramenty Pokuty i Komunię Św. w intencji młodej pary na uroczystości zaślubin.

Pogrzeb katolicki

 • Serdeczne wyrazy współczucia z racji śmierci bliskiej Osoby. Pocieszamy się jako chrześcijanie, że śmierć to nie koniec życia, że spotkamy się znowu w radości Zmartwychwstania.
 • W kancelarii parafialnej zostawiamy kartę z USC o tytule: DLA ADMINISTRACJI CMENTARZA. Ustalamy w kancelarii dzień i godzinę rozpoczęcia nabożeństwa żałobnego. Zwykle następuje: przeprowadzenie zwłok z kaplicy przedpogrzebowej do kościoła; Msza Święta w intencji zmarłego(-ej) i wyprowadzenie zwłok na cmentarz w celu pogrzebania.
 • W firmie pogrzebowej załatwiamy transport i obsługę pogrzebową.
 • Z Dyrektorem Cmentarza ustalamy miejsce pogrzebania. Dzierżawa placowego i budowanie grobowca wymaga zawarcia umowy i wniesienia w kancelarii tut. Parafii opłaty NA UTRZYMANIE CMENTARZA: wywóz śmieci, światło, woda, którą uiszcza się od 1 do 5 lat. Umowę tę należy okazać Dyrektorowi Cmentarza przed wykonywaniem grobowca.
 • Rodzina/Organizator pogrzebu składa ofiarę w Kancelarii Parafialnej wobec Księży pracujących w Parafii, u Sióstr Zakonnych wobec Organistki i Zakrystianki oraz w Kancelarii Cmentarza Parafialnego – ul. Cmentarna 40, Zwoleń – Dyrektor Cmentarza – Piotr Jargot telefon +48 690 138 274. WWW. Mogily.pl/zwolen. Mail: cmentarz.zwolen@gmail.com
 • Zawiadamiając rodzinę o pogrzebie zachęcajmy bliskich, by w czasie Mszy Świętej pogrzebowej przyjęli Komunię św. i zyskali odpust dla Zmarłego(-ej). Sami (najbliższa rodzina) ze spowiedzi skorzystajmy wcześniej, przed pogrzebem.
 • Można przygotować pisemne pożegnanie zmarłego w następującym formie:                                                                                                                                                                                                                                                      „Zmarły(-a) świętej pamięci … żegna: wyliczyć najbliższych z imienia i nazwiska, z nazwiska – rodziny bliskie zmarłemu, przyjaciół, sąsiadów, delegacje różnych grup obecnych na pogrzebie„. Pożegnanie należy dostarczyć przed rozpoczęciem uroczystości (najpóźniej w kaplicy przedpogrzebowej).
 • Prosimy po skończonych modłach pogrzebowych o przywiezienie z cmentarza na plebanię samochodem Księdza i Organistę.
 • Jeśli intencje mszalne za zmarłego zostaną zamówione przed pogrzebem zostaną one wyczytane podczas Mszy Świętej pogrzebowej.
 • Do trumny w ręce zmarłego(ej) wypada włożyć różaniec i ew. książeczkę, używaną przez niego za życia (zakupione nowe zostają poświęcone w czasie obrzędów pogrzebowych). Wypada w intencji Zmarłego(-ej) zyskiwać odpusty odmawianiem Różańca, zamawianiem intencji mszalnych i wypominków, przyjęciem Eucharystii w intencji zmarłych, nawiedzeniem cmentarza z modlitwą za zmarłych i jałmużną.