Drodzy Parafianie i mili Goście przyjmijcie

na ten kolejny w naszym życiu Nowy Rok

najlepsze życzenia od nas Duszpasterzy i Sióstr Zakonnych.

Trwajcie przy Nowonarodzonym Synu Bożym, bo kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony, trwajcie z ufnością w Jego miłości i pokoju,

a Święta Boża Rodzicielka niech Was wspomoże i ochrania przed wszelkim złem i zawsze gromadzi przy kochającym Sercu Swego Syna.

Niech nie gaśnie w nas nadzieja na zakończenie epidemii i prawdziwe szczęście i pokój w naszej Ojczyźnie.

 

 

Życzenia Bożonarodzeniowe!

 

Moglibyśmy mniemać, że Słowo Twoje dalekie jest od wspólnoty z ludźmi,

moglibyśmy zwątpić w nasze ocalenie

– gdyby Słowo Twoje nie stało się ciałem i nie zamieszkało między nami.

Św. Augustyn

 

 

Ile wiary musieli mieć pasterze i mędrcy, aby w Małym Dziecięciu owiniętym w pieluszki zobaczyć Boga, tak długo wyczekiwanego Zbawiciela?

Ile wiary potrzebuje każdy z nas, aby w białej Hostii, którą kapłan ofiaruje podczas każdej Mszy Św. zobaczyć prawdziwego Boga, który pozostał z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata? 

Ile wiary potrzebujemy, aby w najbliższych, w rodzinie w chwilach radosnych i trudnych zobaczyć miejsce na podarowane w Bożym Narodzeniu Orędzie miłości i pokoju?

Tylko człowiek obdarzony wewnętrzną czujnością i wrażliwością na sprawy Boże poczuje i zobaczy Betlejemskie Światło Bożej Miłości do każdego człowieka.

Niech Nowonarodzony Jezus, który „opuścił śliczne niebo a obrał barłogi” da nam łaskę wiary, która ‘góry przenosi”, aby w jej świetle przeżywać kolejne Boże Narodzenie, nią się umacniać, nią na co dzień żyć i dzielić się z tymi, którzy jej jeszcze nie mają.

Kapłanom, Siostrom Zakonnym, całej Redakcji CREDO i wszystkim Parafianom oraz Miłym Gościom życzę błogosławionych, pełnych wiary, miłości i pokoju Świąt Bożego Narodzenia i spokojnego Nowego Roku 2022.

Ks. proboszcz Bernard Kasprzycki