Krąg biblijny – Dzieło biblijne im. Jana Pawła II

 

Słowo Boga do człowieka” – to zapewne jedna z bardzo wielu „definicji” Biblii. Nie pojęcia i terminy są jednak tutaj istotne, ale sama rzeczywistość. A jest nią dialog Boga z człowiekiem, który wcale się nie zakończył wraz z postawieniem ostatniej kropki w świętym tekście. Ten dialog trwa! Trwa w chwili, gdy w swe ręce bierze tę Księgę znany teolog i w chwili, gdy ktoś na końcu świata pochyla się nad jednym wersem tekstu, by medytować i rozważać, by odkrywać Boga obecnego w jego życiu, by z tego Słowa pełnego mocy czerpać siłę i natchnienie do codziennych zmagań, decyzji, wyborów, po prostu: do życia…

I taka jest rola Pisma Świętego: ono nie może być jedynie książką o szlachetnej oprawie pięknie wypełniającą lukę w domowej bibliotece (i zakurzoną… ), ale winno być księgą życia, podręcznikiem codzienności – zawsze pod ręką, blisko, w każdej chwili gotową odsłonić blask swej mądrości…

Dlatego, to uczestnicy Koła Biblijnego pragną na każdym spotkaniu odkrywać Słowo Boga wciąż nowe i wciąż aktualne.

Biblia powinna stanowić ostateczny autorytet w sprawach wiary i drogi za Bogiem, gdyż jest natchnionym Słowem Bożym. Wszelkie nauczanie, tradycja, objawienie, wizja nie może zatem przeczyć Bożemu Słowu, bądź zmieniać jego przesłania. Wszystko, co do nas dociera, powinniśmy sprawdzać i weryfikować na podstawie Bożego Słowa.

Zapewne jednak każdy z nas spotkał się w swym życiu z pytaniem: „A skąd wiesz, że Biblia jest natchniona przez Boga? Może jest to tylko jedna z wielu tzw. „świętych ksiąg”, będących dziełem człowieka? Skąd mieć pewność, że jest to Słowo Boże? Przecież to ludzie spisali Biblię…” Dlatego też warto mieć w tej dziedzinie pewną wiedzę.

W naszej parafii od 4 lat staramy się odpowiadać na te i inne trudne pytania związane z Biblią. To właśnie w 2008 roku powstał w naszej parafii pierwszy krąg biblijny, który dziś funkcjonuje już w ogólnopolskich strukturach Dzieła biblijnego im. Jana Pawła II.

Obecnie w naszej parafii działają dwa kręgi biblijne, które skupiają w sumie ponad 20 osób. Moderatorem obu kręgów jest ks. Łukasz Kutera. Uczestnictwo w spotkaniach to przede wszystkim ciągłe obcowanie ze Sło¬wem Bożym. Jednak formacja to tylko jeden z wymiarów działalności kręgów. Drugim ważnym zadaniem kręgu jest działalność apostolska.

Członkowie dzieła biblijnego akty¬wnie włączają się co roku w orga-nizację Niedzieli biblijnej w naszej parafii, a także proklamują Słowo Boże w czasie niedzielnych Eucha¬rystii. Poza tym uczestnicy spotkań znajdują także czas na wspólne świętowanie i spotkania przy herbacie. Bez przesady można powiedzieć, że panuje na tych spotkaniach prawdzi¬wie rodzinna atmosfera pełna życzliwości i ciepła.

Dziś świat spragniony jest Boga. Jeśli czujesz się osamotniony w swojej drodze do Boga, jeśli chcesz żyć Słowem Bożym na co dzień, jeśli chcesz czytać Słowo Boże, dzielić się nim z innymi, to przyjdź i przyłącz się do nas.

Spotkania starszego kręgu biblijnego (osoby od 45 roku życia) odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 1845, spotkania młodszego kręgu biblijnego (osoby od 25-45 roku życia) odbywają się w każdą czwartek o godz. 1800.