Intronizacja NSPJ jest to odpowiedź świeckich, osobiście każdego, na miłość Jezusa płynącą z Jego Najświętszego Serca. Na Miłość Jezusa, który poświęcił swoje życie, usprawiedliwił i odkupił moje grzechy, bym ja mógł żyć wiecznie. Tej wiecznej jedynej Miłości mówię – TAK: Wyznaję to publicznie w obecności wspólnoty kościelnej, społecznej i zawodowej.

 

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa to postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa, Jego prawa, prawdy, miłości, a także sprawiedliwości i miłosierdzia czyli wszystkich przymiotów Jego Boskiego Serca. Postawienie Jezusa na pierwszym miejscu musi być widoczne, poprzez te przymioty realizowane w naszym życiu. To my z miłości do Jezusa pragniemy żyć inaczej, lepiej, to ma być nasze pełne nawrócenie do Boga, to walka z własnym grzechem, nałogiem, słabością. To troska by żyć w stanie łaski uświęcającej, by Jezus mógł w pełni działać w nas i przez nas. Byśmy byli Jego świadkami i budowali Jego królestwo na ziemi.

 

Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa tworzą ludzie świeccy, którzy pragną aby Jezus królował w sercach, rodzinach, zakładach pracy oraz w całym społeczeństwie. Spotykają się w swojej parafii za zgodą Ks. Proboszcza i przed Najświętszym Sakramentem, w duchu adoracji i wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy, co tydzień podejmują taką modlitwę. To przez modlitwę Wspólnota przygotowuje parafię do intronizacji, to ona ofiaruje swoje modlitwy, radości i cierpienia w tej intencji, to ona przygotowuje grupy społeczne i zawodowe do tej uroczystości. To Wspólnota dla Intronizacji NSPJ po uroczystej Intronizacji w parafii kontynuuje modlitwy aby tego aktu mogło dokonać całe miasto i diecezja a także by każdy mógł wytrwać w swych dobrych postanowieniach. Nie dokonuje się Intronizacji jeśli nie ma Wspólnoty, by nie był to tylko jednorazowy akt, ale by to było stałe zakorzenienie w Bogu, co dokonuje się trwając we Wspólnocie na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.

 

Dokonanie Aktu Intronizacji jest bardzo ważne, bo tylko miłość płynąca z Serca Jezusa jest zdolna przemienić nasze serca a cywilizację śmierci i nienawiści, na cywilizację życia i miłości. To Miłość może usposobić nas do podjęcia nawrócenia. To Miłość przemienia ten świat i buduje Królestwo Boże, o przyjście którego modlimy się codziennie w modlitwie Ojcze Nasz.

 

Inspiracją do podjęcia Dzieła Intronizacji był maszynopis życia krakowskiej pielęgniarki, Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Od dzieciństwa wyróżniała się ona pobożnością. Cicha, pokorna, poświęciła się pracy na oddziale skórno-wenerycznym, gdzie z heroicznym poświęceniem usługiwała zarażonym ludziom, najczęściej z marginesu społecznego, znieważającym Boga słowem i życiem. Było to dla bogobojnej kobiety dodatkowym cierpieniem, które ofiarowała Jezusowi jako wynagrodzenie za grzechy. Pan Jezus prosił Rozalię, aby wynagradzała Jego Najświętszemu Sercu wszystkie zniewagi, które otrzymuje, a także, aby podjęła starania o dokonanie w Polsce Intronizacji.

 

Rola i zadania Wspólnot dla Intronizacji Najświętrzego Serca Pana Jezusa

Przybliżyć wspaniałą miłość Pana Jezusa i odwzajemnić przez własne życie, życie w stanie łaski uświęcającej.

Wynagrodzenie Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, grup, parafii, społeczności, Polski przez cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu.

Uczestnictwo w pierwszo-piątkowym nabożeństwie wynagradzającym NSPJ

Mszę Św. wynagradzającą, posty, modlitwy, różaniec, drogę krzyżową, ofiarować różne umartwienia w intencji Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym sercu, rodzinie, parafii i w Polsce.

Jednoczyć wszystkie grupy w parafii w tym dziele.

Organizować czuwania, pielgrzymki, rekolekcje.

Wszyscy powinni rozpowszechniać przesłanie Pana Jezusa do Rozalii Celakówny przez książki, ulotki, opracowania.

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ Króla Królów i Pana Panujących w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu modli się przed Najświętszym Sakramentem w każdą sobotę w godzinach od 0730 do 0800.

 

Celem Wspólnoty jest wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszych rodzin, parafii, społeczności, ojczyzny i całego świata przez cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu i życie w stanie łaski. Opiekunem wspólnoty jest ks. Łukasz Kutera – wikariusz.