Harcerstwo jest to ruch młodzieżowy, który został przeniesiony na ziemie polskie przez Andrzeja Małkowskiego w 1911 r. Metoda harcerska ma na celu wychowanie – w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego – dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi kierujących się swym życiu zasadami etyki chrześcijańskiej. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Zwoleniu zrodził się 11 lat temu, kiedy to drużyny działające wcześniej w ZHP, przeszły w struktury ZHR. 11 listopada br. obchodzić będziemy 5 rocznicę powstania Zwoleńskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Myśl Niepodległa”. Od początku na czele stoi szczepowy – pwd. Karol Zieliński HR. Wice szczepową jest hm Grażyna Zielińska. W ramach szczepu działają następujące drużyny:

1 Zwoleńska Gromada Zuchenek „Strażniczki z Tajemniczej Groty” – p.o. drużynowej trop. Dominika Makuch; 10 Zwoleńska Gromada Zuchów „Poszukiwacze Zaginionego Skarbu -p.o. drużynowego ćw. Radosław Gorczyca; 1 Zwoleńska Drużyna Harcerek „Rzeka im. Św. Jadwigi Królowej Polski – p.o. drużynowej wędr. Klaudia Kuś; 70 Łaguszowska Drużyna Harcerek „Brzoza” im. Bł. Karoliny Kózkówny – p.o. drużynowej trop. Aleksandra Pawlukowska; 10 Zwoleńska Drużyna Harcerzy

Poszczególni harcerze tworzą drużynę. W zależności od stopnia zaawansowania drużyna może być harcerska, wtedy dzieli się na zastępy lub wędrownicza, i dzieli się na patrole. Drużyny tworzą hufiec, hufce składają się w chorągiew. W ZHR nie ma koedukacji. Działające na danym terenie drużyny – męskie i żeńskie – mogą jednak utworzyć szczep. Działające na większym terenie chorągwie, również męskie i żeńskie, mogą połączyć się w okręg.

Zbiórki odbywają się raz na tydzień lub częściej, według własnych programów każdej z drużyn, prowadzonych przez kompetentnych i zaangażowanych drużynowych.

 

Praca z harcerzami polega przede wszystkim na życzliwym byciu przy nich, z nimi i dla nich.. Utrzymujemy życzliwe, acz powściągliwe stosunki, o charakterze bardziej osobisto-ludzkim niż służbowo-duszpasterskim.

  • ZHR odrzuca koncepcję organizacji masowej, jest związkiem elitarnym tzn. otwartym dla każdego kto zaakceptuje Ideę wyrażoną w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
  • Ambicją ZHR-u nie jest objęcie oddziaływaniem harcerskim jak największej liczby młodzieży i mnożenie tego stanu ilościowego, lecz jakość tego oddziaływania.
  • ZHR chce przez jednoznacznie moralną postawę swoich instruktorów i harcerzy odbudować prestiż harcerstwa w społeczeństwie polskim.
  • ZHR w swej działalności wychowawczej stosuje sprawdzoną metodę skautową, wzbogaconą o dorobek harcerstwa polskiego.
  • ZHR swoją działalność opiera całkowicie na społecznej pracy swoich instruktorów, co wynika z pojęcia służby harcerskiej i chroni Związek przed ewentualnością powstawania płatnego aparatu biurokratycznego.
  • ZHR nawiązuje do tradycji harcerstwa polskiego, które od zarania swego istnienia tj. 1911r. stało w pierwszej linii walki o wolną i demokratyczną Polskę, o zachowanie kultury narodowej, właściwego poziomu moralno-etycznego, wkraczających w życie społeczne osób.
  • ZHR zrzesza ok. 20 tysięcy członków w odrębnych organizacjach Harcerek i Harcerzy. Podzielony jest na dwanaście okręgów, obejmujących teren całej Polski – w tym Okręg Północno-Zachodni z siedzibą w Szczecinie.
  • ZHR chce wychowywać metodami harcerskimi dzielnych, prawych, aktywnych i zdolnych do poświęceń ludzi w myśl Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.
  • ZHR wychowuje młodzież do świadomej postawy obywatelskiej w poczuciu współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, własnego narodu i Państwa polskiego w umiłowaniu wolności, demokracji oraz poszanowaniu dla poglądów innych, w poczuciu wartości o godności i godności osoby ludzkiej.