MOI DRODZY

Z Bożym Narodzeniem kojarzy się nam zawsze tkliwość, miłość, pokój, niewinność, czułość, delikatność, bliskość drugiego człowieka. Człowiek czuje się kochany i okazuje swoją miłość wobec drugiego. Bo taki przykład daje nam Bóg, który staje się jednym z nas, i to tym najmniejszym, dzieckiem, powierzając swój los w nasze ręce, czyniąc się zależnym od człowieka. Tym samym okazuje wielką swą miłość do nas i ufność, zaufanie, które pokłada w każdym z nas. Odtąd już tak naprawdę nie jestem sam, bo On jest przy mnie.

W imieniu wszystkich nas Kapłanów i Sióstr Zakonnych naszej parafii, życzę każdemu z Was, naszych Parafian i Gości poczucia takiej bliskości Boga, niech przeżycie tych świąt napełni Was Bogiem i Jego miłością, byście sami doznawszy Jego bliskości i miłości przekazywali ją innym. Niech Boża radość i pokój ciągle Wam towarzyszy wypełniając wasze serca i promieniując na innych.

Życzymy Wam błogosławionych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia.