W dniu 4 stycznia 2021 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Henryka Tomasika z pełnienia posługi biskupa radomskiego. Bp Tomasik skończył 75 lat, tym samym osiągnął wiek emerytalny i staje się Biskupem Emerytem. Decyzją Papieża Franciszka nowym biskupem radomskim został mianowany dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk.
Biskup Marek Solarczyk urodził się 13 kwietnia 1967 r. w Wołominie (diec. warszawsko-praska). Święcenia prezbiteratu przyjął 28 maja 1992 roku w Katedrze Warszawsko-Praskiej pw. św. Floriana w Warszawie.
W maju 1999 roku obronił doktorat na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie w z nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła.
Święcenia biskupie przyjął dnia 19 listopada 2011 (w wigilię uroczystości Chrystusa Króla) podczas uroczystej Mszy Św. sprawowanej w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Dewiza biskupia to: Omnia possibilia credenti („Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy”).
W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełni następujące funkcje: przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, delegat KEP ds. Powołań i przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, członek Komisji Duchowieństwa, członek Komisji Wychowania Katolickiego, członek Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko Augsburską, członek Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”.
Posłuchajmy nagranych słów nowego naszego Biskupa. I pamiętajmy o modlitwie.