Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu

Renesansowa muzyka Mikołaja Gomółki do słów Jana Kochanowskiego – Psałterz Polski jest jego jazzową interpretację/


Koncert P.G.R. – Polish Psalter to 8 psalmów na sopran i ensemble jazzowy, to jakby osiem rozmów człowieka z Bogiem na różne tematy.