MOI DRODZY


Co roku Święta Wielkiej Nocy skupiają naszą uwagę na wydarzeniu, które odmieniło losy świata i człowieka. Zmartwychwstanie Chrystusa to zwycięstwo życia nad śmiercią, zwycięstwo Boga nad mrocznymi siłami grzechu i zła. Wielkanoc to także dzień Światła, Mocy i Nadziei, dzień, który dodaje otuchy w pełnym lęku i niepokoju czasie, jaki przeżywamy. Z perspektywy zmartwychwstania bowiem widać, że ostatni głos w historii człowieka i świata należy do dobra – nie do zła; należy do tych, którzy znoszą prześladowanie – nie do prześladowców; do synów pokoju – nie do synów wojny; do ludzi łagodnego serca – a nie gwałtu i gniewu.

W tym dniu łaski i nadziei Chrystus, Zwycięzca śmierci, powtarza nam: „Ja jestem z wami”; „Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat”; „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” oraz „Pokój Mój niech będzie z wami!”

Niech ten prawdziwy pokój, jakiego w głębi serca pragnie każda ludzka istota, a którego źródłem jest Chrystus zmartwychwstały, stanie się udziałem każdego z Was.

W imieniu kapłanów i sióstr zakonnych życzę Wszystkim, Parafianom i Gościom, błogosławionych Świąt Wielkanocnych.