Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabo widzących w Radomiu miały występ w naszej Parafii, z którego środki przeznaczą na wycieczkę śladami Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego.